Branch Office of Gazprom EP International Services B.V. in St. Petersburg

Address: 24 naberezhnaya Reki Bolshoy Nevki, building 1, Municipal Okrug Chkalovskoye, Saint Petersburg, 197022, the Russian Federation

Telephone: +7 (812) 777 00 05

E-mail address: info@gazprom-international.com

Press Service e-mail address: PR@gazprom-international.com