Zarubezhneftegaz develops exploratory drilling in Ustyurt Region | Gazprom EP International